Tip vrećice sa zapeglanim rubovima koji omogućuju da zadrži čvršći oblik, a time i ljepši izgled na polici.

  • Stojeća vrećica sa centralnim varom

  • Stojeća vrećica sa bočnim varom

  • Stojeća vrećica sa zapeglanim utorima i eurolohom

  • Stojeća vrećica sa zapeglanim utorima i skrivenim varom bočno