Strojni park

Raspolažemo s 2 visokokvalitetna tiskarska stroja:

 • Maksimalan broj boja 9
 • Maksimalna širina tiska: 1325 mm
 • Obujam tiskovne forme 480 – 920 mm
 • Maksimalna brzina 450 m/min
 • Automatska kontrola registra
 • Cold seal aplikacija
 • Obostrani tisak
 • Mogućnost reverznog nanosa laka u registru

 tiskarski strojevi su opremljeni uređajima za 100% inspekciju kako bi spriječili da potencijalni loš tisak završi u gotovom proizvodu. Uređaj tijekom cijelog vremena tiska uspoređuje kvalitetu tiska sa referencom i signalizira svako odstupanje izvan okvira propisane tolerancije, kako bi se nesukladnost odmah mogla izdvojiti.

Raspolažemo s 3 visokokvalitetna tiskarska stroja:

 • najveći broj boja – 10
 • najveća širina tiska – 1.270 mm
 • najmanji skok (koraka) – 185 mm
 • najveći skok (koraka) – 730 mm

 tiskarski strojevi su opremljeni uređajima za 100% inspekciju kako bi spriječili da potencijalni loš tisak završi u gotovom proizvodu. Uređaj tijekom cijelog vremena tiska uspoređuje kvalitetu tiska sa referencom i signalizira svako odstupanje izvan okvira propisane tolerancije, kako bi se nesukladnost odmah mogla izdvojiti.

Imamo na raspolaganju 3 stroja za kaširanje:

 • najveća širina kaširanja 1300 mm
 • način kaširanja solwentfree, solvent, vodeno

Raspolažemo s više strojeva za rezanje i laseriranje:

 • najveća širina materijala 1500 mm
 • najmanja širina reza 40 mm
 • najveća širina materijala za laseriranje 700 mm

S više različitih strojeva, u mogućnosti smo proizvoditi različite vrste tuljaka za sladoled – korneti.
Karakteristike tuljaka za sladoled:

 • 162 mm, 164 mm, 168 mm – kut 22°
 • 173 mm, 146 mm – kut 22°
 • 215 mm – kut 17°

Izrada tiskovnih formi (valjaka) za duboki tisak obuhvaća:

 • Studio za grafičku obradu file-a pripreme za tisak
 • Tehnološka priprema valjka:
  • elektrokemijski postupak nanošenja bakrenog sloja
  • završna mehanička obrada prije graviranja
  • elektronsko graviranje
  • završno kromiranje
 • Probni otisak – završna kontrola valjaka prije tiska

 

Rad u standardiziranim uvjetima te provođenje kontrolnih mjerenja tijekom svih faza proizvodnje.

 • Najveća širina tiskovne forme za tisak 1330 mm
 • Najveća visina tiskovne forme (obujam valjka) za tisak 920 mm