Praškasti proizvodi su naizgled jednostavni za pakiranje, ali mogu biti problematični ako dođu u var i ako se ne primjenjuje adekvatna kombinacija materijala.

Kod ovih proizvoda, uz već uobičajene kombinacije materijala, koristimo i folije posebnih receptura, kao npr. PE koji sami proizvodimo.

  • Možemo ponuditi ambalažu za pakiranje tjestenina ovisno o vrsti i zahtjevanom roku trajanja za što najčešće koristimo  PP/PP i PA/PP cast
  • Stand up vrećice sa zipom omogućuju lakše korištenje rasutih proizvoda, kao i ponovno zatvaranje, pa je proizvod zaštićen od prosipanja za vrijeme korištenja