Stručnost
i pouzdanost

Bakrotisak d.d. je društvo za proizvodnju fleksibilne ambalaže.
Tvrtka je počela sa radom 1975. godine u Garešnici, te se uz dugogodišnje iskustvo dokazala kao stručan i vjeran partner svojih kupaca.
Praćenjem tehnoloških razvitaka strojeva za tisak i preradu fleksibilne ambalaže kao i samih pripremnih procesa, Bakrotisak se može pohvaliti strojnim parkom koji može zadovoljiti i najviše zahtjeve svojih kupaca. Višegodišnje iskustvo, iskusni i provjereni stručnjaci, kvalitetan materijal i proizvod te ustrajnost u perfekcioniranju i najmanjeg detalja za ambalažu Vašeg proizvoda su razlozi da nam se obratite s punim povjerenjem.

 • Biti vodeća tiskarska kuća regije u održivom stvaranju novih vrijednosti, vodeći brigu i o okolišu, te sigurnosti i zaštiti zdravlja i okoliša.
 • Kupcima pružati sve robe i usluge koje će optimalno zadovoljiti njihove potrebe, uz primjenu najmodernije i ekološki prihvatljive tehnologije
 • Pridonijeti razvoju i ekonomskom prosperitetu regije u kojoj poslujemo, te Republike Hrvatske
 • Radnicima osiguravati priliku za učenje, osobni razvoj i stvaranje karijere, a za postignute rezultate osigurati primjerena primanja.

Naše ime je sinonim pažljivog odnosa prema našim kupcima, društvenoj zajednici, okolišu i našim zaposlenicima. Bakrotisak će i nadalje biti prepoznatljiv po svojem profesionalizmu i kvaliteti na području gdje djeluje. Naša ponuda asortimana pridonosi našoj pouzdanosti i konkurentnosti. I dalje ćemo biti sinonim za sigurno, ugodno i stimulativno radno mjesto. Naše zaposlenike potičemo da cijene i postižu rezultate koristeći svoj cjelokupni potencijal u ozračju trajnog napretka. Odnose s kupcima, dobavljačima, zaposlenicima i lokalnom zajednicom i dalje ćemo održavati takvima da budu dugoročni i partnerski.

Reference

 • Rondo Food Gmbh & Co.KG
 • Kelly Gesellschaft m.b.H
 • BIOCHIMICA SPA
 • Aleva AD,
 • SAPONIA D.D.
 • Adria Snack Company d.o.o.
 • Franck d.d.
 • ZMH Horvat d.o.o.
 • Anamarija company d.o.o.
 • Makfa OJSC
 • AS Group
 • Podravka d.d.
 • AMINOLABS ATLANTIC d.o.o.
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o.
 • Kanaan d.o.o.,
 • Kraš  d.d.
 • Ledo Plus d.o.o.
 • ZVIJEZDA plus d.o.o.
 • Koestlin d.d.
 • Mlinar d.d.,
 • Koka d.d.
 • Vindija d.d.
 • PAN-PEK D.O.O.
 • MEDEX  d.o.o.