Bakrotisak

Kontakt

BAKROTISAK d.d.
Garešnica, Graničarska 2A

  • Centrala: +385 43 675-222
  • Direktor: +385 43 675-240
  • Tehnički direktor: +385 43 675-229
  • Direktor prodaje: +385 43 675-221
  • Služba nabave: +385 43 531-522
  • Služba prodaje: +385 43 531-357
  • Fax: +385 43 531-520
  • E-mail: direktor@bakrotisak.hr

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti msp kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (ikt-2)

Datum odluke o financiranju: 11.09.2019.
Operativni program: Konkurentnost i kohezija


 

Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Bakrotisak d.d. uvođenjem IKT rješenja
Javni poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-2)

Korisnik: Bakrotisak d.d., Graničarska 2/a, 43280 Garešnica

Broj ugovora: KK.03.2.1.19.0613

Kratak opis projekta: Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Bakrotisak d.d. uvođenjem IKT rješenja ima za cilj jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti. Jedan od ključnih problema tvrtke predstavljaju primjena zastarjelih načina upravljanja dokumentima zbog nedostatka primjene IKT rješenja te posljedično tome, dovodi do smanjene konkurentnosti i smanjene produktivnosti rada. Spomenuti problem bit će riješen implementacijom DMS sustava što će rezultirati integracijom i značajnom optimizacijom 5 poslovnih procesa te jačanjem stručnih kapaciteta tvrtke kao i višom produktivnošću rada. Ciljne skupine projekta su tvrtka i njezini zaposlenici, a osim njih, značajne koristi će imati i poslovni partneri i klijenti tvrtke te krajnji korisnici njihovih usluga.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Neki od prednosti realizacije projekta su: smanjenje troška pohrane dokumentacije i dodatno oslobađanje uredskih prostora, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš primjenom „zelene“ poslovne prakse, podizanje razina sigurnosti i kontrole nad cjelokupnom arhiviranom dokumentacijom, ubrzano i olakšano pronalaženje i dohvat potrebne dokumentacije, bolja i kvalitetnija suradnja među radnicima cjelokupne organizacije, bolje sigurnosno kopiranje i oporavak od katastrofa kao što su poplave, požari i sl. od čega fizičke arhive nisu zaštićene. Projekt će dugoročno rezultirati zapošljavanjem 2 nova djelatnika (m/ž), povećanjem prihoda od prodaje za 2,5%, optimiziranjem 5 poslovnih procesa, te povećanjem produktivnosti u razdoblju 2017.-2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 716.624,50 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 573.299,60 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 429.974,70 HRK

Razdoblje provedbe projekta: Od 01.12.2019.- 01.12.2020.

Kontakt za više informacija: andreja.gudelj@bakrotisak.hr