Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-2)

Datum odluke o financiranju: 11.09.2019.

Operativni program: Konkurentnost i kohezija
Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Bakrotisak d.d. uvođenjem IKT rješenja

Javni poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-2)

Korisnik: Bakrotisak d.d., Graničarska 2/a, 43280 Garešnica
Broj ugovora: KK.03.2.1.19.0613
Kratak opis projekta: Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Bakrotisak d.d. uvođenjem IKT rješenja ima za cilj jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti. Jedan od ključnih problema tvrtke predstavljaju primjena zastarjelih načina upravljanja dokumentima zbog nedostatka primjene IKT rješenja te posljedično tome, dovodi do smanjene konkurentnosti i smanjene produktivnosti rada. Spomenuti problem bit će riješen implementacijom DMS sustava što će rezultirati integracijom i značajnom optimizacijom 5 poslovnih procesa te jačanjem stručnih kapaciteta tvrtke kao i višom produktivnošću rada. Ciljne skupine projekta su tvrtka i njezini zaposlenici, a osim njih, značajne koristi će imati i poslovni partneri i klijenti tvrtke te krajnji korisnici njihovih usluga.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Neki od prednosti realizacije projekta su:

  • smanjenje troška pohrane dokumentacije i dodatno oslobađanje uredskih prostora,
  • smanjenje negativnog utjecaja na okoliš primjenom „zelene“ poslovne prakse, podizanje razina sigurnosti i kontrole nad cjelokupnom arhiviranom dokumentacijom,
  • ubrzano i olakšano pronalaženje i dohvat potrebne dokumentacije, bolja i kvalitetnija suradnja među radnicima cjelokupne organizacije,
  • bolje sigurnosno kopiranje i oporavak od katastrofa kao što su poplave, požari i sl. od čega fizičke arhive nisu zaštićene.

Projekt će dugoročno rezultirati zapošljavanjem 2 nova djelatnika (m/ž), povećanjem prihoda od prodaje za 2,5%, optimiziranjem 5 poslovnih procesa, te povećanjem produktivnosti u razdoblju 2017.-2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 716.624,50 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 573.299,60 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 429.974,70 HRK
Razdoblje provedbe projekta: Od 01.12.2019. do 01.12.2020.
Kontakt za više informacija: arijana.engler@bakrotisak.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

  

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke Bakrotisak d.d. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

Kratki opis projekta: Ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju Bakrotisak d.d. će uvesti nova tehnološka rješenja, inovaciju procesa proizvodnje i inovaciju organizacije poslovanja što će dovesti do povećanja konkurentnosti poduzeća Bakrotisak d.d.

 

Ukupna vrijednost projekta: 16.400.000,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 4.207.377,70 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.06.2021. – 15.06.2023.
Status projekta: U provedbi
Kontakt osoba: arijana.engler@bakrotisak.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr