Bakrotisak

Kontakt

BAKROTISAK d.d.
Garešnica, Graničarska 2A

  • Centrala: +385 43 675-222
  • Direktor: +385 43 675-240
  • Tehnički direktor: +385 43 675-229
  • Direktor prodaje: +385 43 675-221
  • Služba nabave: +385 43 531-522
  • Služba prodaje: +385 43 531-357
  • Fax: +385 43 531-520
  • E-mail: direktor@bakrotisak.hr

Kompetentnost i razvoj MSP

Kompetentnost i razvoj MSP

26.01.2017 Obavijest o nabavi

Odluka o odabiru-gradnja medufaznog skladista

Obavijest o nabavi

DZN - Gradnja medufaznog skladista

Prilog 1 - Izjava obvezni razlozi iskljucenja

Prilog 2 - Troskovnik

Prilog 3 - Izjava o integritetu

Prilog 4 - Izjava o prihvacanju odredbi DZN

Prilog 5 - Popis ugovora


30.01.2017 Obavijest o nabavi - Tiskarski stroj

Odluka o odabiru-tiskarski stroj

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje


 
31.01.2017 Obavijest o nabavi - 100% kontrola tiska 

Odluka o odabiru-kontrola tiska.pdf

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje


29.03.2017 Obavijest o nabavi - RTO

Odluka o odabiru-RTO

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje


07.04.2017 Obavijest o nabavi - Sustav za osiguranje odgovarajuće mikroklime u proizvodnom pogonu tiskare

Odluka o odabiru-nabava mikroklime.pdf

Obavijest o nabavi

Dokumantacija za nadmetanje

 

27.10.2017 Oluka o financiranju

 

       Europska unija        http://www.regionalna-konkurentnost.hr     http:// www.strukturnifondovi.hr


Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke Bakrotisak kroz ulaganje u nabavu proizvodne opreme
i značajno unapređenje proizvodnih uvjeta

Javni poziv: Kompetentnost i razvoj MSP

Korisnik: Bakrotisak d.d., Graničarska 2/a, 43280 Garešnica

Broj ugovora: KK.03.2.1.05.0245

Kratak opis projekta: Problem koji je identificiran u poslovanju tvrtke Bakrotisak d.d., a koji se
provedbom predložene investicije želi riješiti, je nedovoljna konkurentnost tvrtke na tržištu regije
uslijed općeg nedostatka prostornih i proizvodnih kapaciteta, te niže tehnološke razine proizvodne
opreme. Kako bi se uklonili uzroci koji usporavaju rast, te kako bi se povećala konkurentnost
poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu, tvrtka će u okviru projekta investirati u proizvodne
tehnologije kojima će povećati kapacitete i učinkovitost resursa u proizvodnom prostoru, skladišni i
manevarski prostor, razinu kontrole kvalitete, optimizirati uvjete u proizvodnom pogonu, te stručno
usavršavati djelatnike za rad na novoj opremi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Tvrtka će ulaganjem u proizvodne tehnologije i povećanje učinkovitosti resursa u proizvodnom procesu, izgradnjom skladišnog i manevarskog prostora, te stručnim usavršavanjem djelatnika ostvariti rast prihoda od prodaje za 21% i izvoza za 32%, te će zaposliti 21 novih djelatnika što će doprinijeti izvozu i konkurentnosti hrvatskih MSP-a u tiskarskoj i ambalažnoj industriji.

Ukupna vrijednost projekta: 32.528.984,21 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 26.023.187,37 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 9.168.926,98 HRK

Razdoblje provedbe projekta: Od 05.01.2017.- 05.06.2018.

Kontakt za više informacija: andreja.gudelj@bakrotisak.hr